Towarzystwo Przyjazni Polsko-Butanskiej

SYMBMBOLE
FLAGA NARODOWA

Górna żółta połowa flagi symbolizuje świecką tradycję. Uosabia to jego Wysokość Króla, którego szlachetne działania budują Królestwo.
Oznacza to, że Król jest strażnikiem duchowych i świeckich wartości Królestwa.
Pomarańczowa połowa flagi poniżej, symbolizuje duchową tradycję. Symbolizuje to również, rozkwit nauk buddyjskich, a w szczególności tradycji Kagyu i Nigma.
Smok symbolizuje nazwę Królestwa, wyposażonego w duchową i świecką tradycję. Biały kolor smoka, symbolizuje myśli ludu, które wyrażają lojalność, patriotyzm i ogromne poczucie przynależności do Królestwa, bez względu na różne pochodzenie etniczne i językowe.

Narodowy ptak: kruk
(Corvus Corax Tibetanus)

Narodowy kwiat: niebieski mak
(Meconopsis Grandis)

Narodowe zwierzę

Narodowe drzewo: cyprys
(Cupressus Sempervirens)

MAPAPIENIĄDZE