Towarzystwo Przyjazni Polsko-Butanskiej

Biuro

biuro@bhutan-poland.pl
Ożarowska 65/67, 01-408 Warszawa
NIP 5272602365
REGON 141830784
KRS 0000327138
nr konta bankowego: 16 1240 2887 1111 0010 3930 9177

Zarząd

Margarita Lehnert Kossowski
Prezes Zarządu
margarita@bhutan-poland.com
+49 172 684 9483

Ewa Siwek-Mrochen
Wiceprezes
ewa.siwek@tppb.pl
+48 607 652 604

 

Członkowie Zarządu:

Marcin Mędrzecki
marcin.medrzecki@tppb.pl
+48 664 920 149

Marcin Szamborski
marcin.szamborski@tppb.pl
+48 601 228 668